Gewichtenregeling

De gewichtenregeling is bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor de bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Om het gewicht te bepalen wordt niet naar de prestaties of het niveau van de betreffende leerling gekeken. Het gewicht wordt, voor aanvang van het onderwijs, vastgesteld op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Er zijn twee categorieën voor extra financiering:
 
Gewicht 0.30: Leerling van wie beide ouders niet meer dan maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
Gewicht 1.20: Leerling van wie een ouder alleen basisonderwijs heeft en van wie de andere ouder maximaal praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg heeft.
 
In de grafiek is te zien dat het aantal gewichtenregelingen in Nederland bij beide categorieën de afgelopen jaren is afgenomen. In Haarlemmermeer is dat aantal structureel lager dan het landelijk gemiddelde en is over dezelfde periode stabiel gebleven.