Onderzoek

Cover Grenzen in Beweging

Grenzen in Beweging

In de gebiedsverkenning van Haarlemmermeer-Noord duiken wij dieper in het noordelijkste puntje van Haarlemmermeer. Noord is een specifiek deel van onze gemeente waar de krachten vanuit het verleden en de omgeving sterker dan elders doorklinken in het heden en de toekomst. Het gebied vraagt onder deze druk om maatwerk bij sommige vraagstukken, maar is ook een leerzaam terrein voor vergelijkbare vragen elders in onze gemeente.

Team Onderzoek

Team Onderzoek ondersteunt het bestuur en de organisatie van de gemeente Haarlemmermeer met kennis en inzichten over de Haarlemmermeerse samenleving. Ook ondersteund zij collega’s met onderzoekstechnische vragen en inzichten op basis van al verzamelde kennis.