Onderzoek

Een nieuwe eeuw in de kinderschoenen: Haarlemmermmers jeugdonderzoek 2019

Jeugdonderzoek 2019

Haarlemmermeer is een jonge gemeente. Bijna één derde van alle inwoners is jonger dan 27 jaar. In deze publicatie wordt de leefwereld van jongeren beschreven aan de hand van een aantal thema’s: klimaat, woningmarkt, prestatiedruk, sociale media en psychisch welzijn. Veertig jongeren geven in citaten en verhalen weer hoe het is om op te groeien in Haarlemmermeer, welke obstakels zij ervaren en welke dromen hen drijven. Figuren en tabellen bieden inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de Haarlemmermeerse jeugd op verschillende leefdomeinen: gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, vrijetijdsbesteding en veiligheid. De publicatie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met lokaal fotomateriaal, waardoor het leven van onze Haarlemmermeerse kinderen, pubers en jongvolwassenen in al haar kleur en variatie wordt getoond.

Team Onderzoek

Het team ondersteunt het bestuur en de organisatie van de gemeente Haarlemmermeer in alle fasen van de beleidscyclus met kennis en onderzoeksresultaten over de Haarlemmermeerse samenleving.