Aalsmeerderbrug, Rozenburg en Oude Meer

De kernen Aalsmeerderbrug, Rozenburg en Oude Meer worden vaak collectief aangeduid als ‘Rijk’, naar het dorpje ‘Rijk’ dat eind jaren vijftig moest verdwijnen ten behoeve van de uitbreiding van Schiphol (op de plek van de huidige Kaagbaan). Dit dorpje was op zijn beurt weer vernoemd naar een eerder gehucht met dezelfde naam, dat in de 17e eeuw in de golven van het toenmalige Haarlemmermeer verdween. De oude naam ‘Rijk’ komt nog steeds terug in het bedrijventerrein Rijk op Schiphol.

Geniepark (foto: Margo Oosterveen)
Aalsmeerderbrug en Oude Meer lijken op andere idyllisch gelegen gehuchten langs de Ringvaart. Zij bestaan uit linten van oudere, vrijstaande woningen en tweekappers langs het water. In 2018 woonden er in deze drie buurtschappen tezamen 759 inwoners (Aalsmeerderbrug: 512 / Rozenburg: 62 / Oude Meer: 175). De meesten wonen al lange tijd in het gebied. De ‘nieuwe’ inwoners – gevestigd sinds 2000 – komen overwegend uit Amsterdam en omliggende gemeenten. Opmerkelijk is het aantal expats dat zich gedurende de laatste jaren in deze kernen vestigde. Dit woongebied wordt gekenmerkt door de nabijheid van Schiphol, de ermee verbonden bedrijventerreinen en navenante ruimtelijke structuur. De contrasten tussen landelijk wonen enerzijds en internationaal georiënteerde, grootschalige bedrijvigheid zijn nergens in de polder zo groot als rond deze drie kernen.
Evenals bij andere kleine woonkernen met voornamelijk lintbebouwing zijn er weinig voorzieningen. Inwoners zijn aangewezen op Hoofddorp of de buurgemeenten. Bewoners van Aalsmeerderbrug hoeven slechts over te steken. Oude Meer ligt meer geïsoleerd: aan beide zijden van de kern loopt de weg om de Ringvaart dood. In de zomer verandert het water van de Ringvaart echter in een extra toegangsweg voor watersporters. Rozenburg, inlands gesitueerd tussen de Ringdijk en Hoofddorp, raakte klem door geluidsoverlast van Schiphol. Het gehucht is een verspreide verzameling woningen tussen bedrijventerreinen.
Zicht op Oude Meer (foto: Kees van der Veer)
De groei van Schiphol en de daarbij horende bedrijvigheid hebben de bouw van nieuwe woningen tot stilstand gebracht. Niet alleen neemt het inwoneraantal hierdoor af; ook de instroom van nieuwe bewoners wordt belemmerd. Dit wordt nog versterkt door een relatief lange gemiddelde woonduur en een lage verhuisgeneigdheid. De komende jaren zullen de kernen vergrijzen: met name het aantal 65- en 75-plussers zal stijgen. Of deze inwoners hier dan ook blijven wonen is de vraag: het voorzieningenniveau in deze kernen is beperkt. Een reden voor oudere en/of meer zorgbehoevende inwoners om naar grotere kernen te verhuizen, met meer voorzieningen voor de deur.