Duurzaamheid

Op deze pagina vindt u een selectie van gegevens die een indicatie geven over duurzaamheid binnen de gemeente Haarlemmemeer. De indicatoren worden gepresenteerd in een grafiek en voorzien van een toelichting. De gegevens in de grafiek worden in Excel als download aangeboden.

Gemiddeld elektriciteitsverbruik

In de grafiek wordt het gemiddelde elektriciteitsgebruik per woning weergegeven voor de Haarlemmermeerse kernen. De hoogte van het gemiddelde is onder andere afhankelijk van het type woning en de omvang van het huishouden. De kernen waar relatief veel eenpersoonshuishoudens én meergezinswoningen zijn gevestigd (Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp) tonen een lager energieverbruik.

Gemiddeld gasverbruik

In de grafiek wordt het gemiddeld gasverbruik per woning van de Haarlemmermeerse kernen weergegeven. Net als bij het elektriciteitsverbruik springen de kernen, Hoofddorp en Nieuw-Vennep, met verhoudingsgewijs meer eenpersoonshuishoudens en meergezinswoningen eruit door een lager energieverbruik.

Energielabels

Sinds 2008 is de woningeigenaar verplicht om bij een overdracht, zowel huur als koop, een energielabel over te dragen. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met soortgelijke huizen en geeft advies over energiebesparende maatregelen. In de grafiek staan de woningen vermeld die met een energielabel zijn geregistreerd. Doordat dit label alleen verplicht wordt gesteld bij de overdracht van de woning omvat dit lang niet alle Haarlemmermeerse woningen. Het register groeit ieder jaar; helemaal nu de woningmarkt weer is aangetrokken. Binnen Haarlemmermeer zijn de meeste woningen geregistreerd in klasse C. Een derde in 2018. Dit is in lijn met landelijke gegevens. Wat opvalt is dat het aandeel in klasse A en B ver boven het landelijk gemiddelde reiken.

Duurzame energieopwekking