Hoofddorp Overbos

busbaan in Overbos (foto: Margo Oosterveen)
De in de jaren ’80 gebouwde Hoofddorpse wijk Overbos is een typische ‘bloemkoolwijk’: hofjes bieden bewoners een gevoel van geborgenheid. De wijk is compact opgezet. Dit is (deels) te wijten aan de eisen die het Rijk stelde – in het licht van de verleende groeikernstatus – aan het minimum aantal woningen per hectare. Zo kreeg Overbos één van de hoogste woningdichtheden van alle wijken en kernen in Haarlemmermeer. Het groen is buiten de wijk aan de overzijde van de randweg geconcentreerd in een aantal parken. Deze gedeeltelijke ontgroening geeft Overbos een steniger aanblik dan andere Hoofddorpse wijken uit dezelfde periode, zoals Pax en Bornholm.
De grote woningschaarste in combinatie met een periode van economische neergang leidden ertoe dat in Overbos veel goedkope huur- en koopwoningen werden gerealiseerd. Bijna 40% van de woningvoorraad bestaat uit corporatiewoningen; het hoogste aandeel in de gemeente. Door het ruime aanbod van betaalbare woningen, wonen hier veel inwoners met een bescheiden inkomen. In vergelijking met andere Haarlemmermeerse woongebieden, wonen in Overbos de meeste huishoudens (380) die rond moeten komen van het sociaal minimum.
winkelcentrum 't Paradijs in Overbos (foto: Margo Oosterveen)
De demografische schokken, die een nieuwbouwwijk laat zien, lopen in Overbos op hun eind. De kinderen en de jongeren uit de jaren ’80 zijn inmiddels het huis uit. Hun ouders blijven in de ruime eengezinswoningen wonen. Hierdoor is er al jaren sprake van bevolkingskrimp; in de toekomst leidt dat tot verdere vergrijzing. De afgelopen vijftien jaar is het aantal 55-plussers al flink toegenomen. Recent bleken de sociale banden nog bros, maar de langere woonduur in de wijk doet de buurtcohesie gestaag toenemen. Overbossers die hier al jarenlang wonen, kennen elkaar goed. Naast de kleinschalige activiteiten in het wijkgebouw ‘De Boskern’, wordt er ook jaarlijks een groot zomerfeest met braderie georganiseerd. Door vergrijzing, en een kwetsbare sociaaleconomische situatie in de wijk, zal de zorgbehoefte in de wijk gaan toenemen. Hierdoor zal ook het beroep op mantelzorg verder stijgen.