Publicaties

De onderzoeksafdeling van de gemeente Haarlemmermeer publiceert in opdracht van het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een onderzoeksrapport over de gemeente. Om het jaar verschijnt de reeks Kijk op de Wijk en in het andere jaar verschijnt de reeks De Staat van Haarlemmermeer.
 
In de Kijk op de Wijk reeks wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van één onderwerp dat op wijkniveau speelt. Zo was de sociale infrastructuur in de verschillende wijken en wijktypen van onze gemeente het onderzoeksthema van Kijk op de Wijk 4 en is in Kijk op de Wijk 3 de openbare ruimte op wijkniveau in beeld gebracht.
 
De Staat van Haarlemmermeer reeks beoogt een beeld te geven van het eigene van Haarlemmermeer door te kijken naar de verschillen ten opzichte van de regio, andere 100.000+ gemeenten en Nederland. Zo was de atypische stedelijkheid in onze gemeente het onderzoeksthema van De Staat van Haarlemmermeer 1 en zijn in De Staat van Haarlemmermeer 2 de verschillende soorten cultuur in Haarlemmermeer in beeld gebracht.