Nieuw-Vennep Getsewoud

luchtfoto Getsewoud (foto: Kees van der Veer)
De bouw van de Venneper wijk Getsewoud – de eerste Vinex-locatie in Haarlemmermeer – startte in 1998 en was in 2005 voltooid. Het resultaat was een wijk van 5.800 woningen, met veel variatie in architectuur en woonconcepten: van hofjeswoning met collectieve tuin tot een heus kasteel met gracht. Woningen werden ontworpen als consumptieartikel passend bij de levensstijl en wensen van geïndividualiseerde woonconsumenten. Door de verscheidenheid aan materiaalkeuze en kleurgebruik toont de openbare ruimte verrassend en veelzijdig. Het geconcentreerde groen in de vorm van een waterstructuur, dat van noord naar zuid de wijk in tweeën splitst, geeft mooie uitzichten en identiteit aan de wijk. Dit heeft wél geleid tot een krappe woonomgeving: inwoners spreken het verlangen uit naar meer groen en parkeerplaatsen.
De bouw van Getsewoud deed het inwoneraantal van Nieuw-Vennep verdubbelen: er wonen nu 16.955 inwoners. De wijk had – net als de Hoofddorpse Vinex-locatie Floriande – grote aantrekkingskracht op starters en jonge, hogeropgeleide gezinnen die aan het begin van hun woon- en gezinscarrière stonden. Vooral stedelingen, die een huis met tuin op een strategische plek in de Randstad zochten, vestigden zich hier. Maar ook dorpelingen uit de nabijgelegen Bollenstreek kwamen er wonen. De omvangrijke en eenzijdige populatie-injectie leidde tot een geboortegolf. Bijna twintig jaar na het voltooien van de bouw bereikt de grote groep peuters en kleuters massaal de adolescentie. Omdat het aantal geboortes afneemt en jongeren het ouderlijk huis verlaten, neemt niet alleen het aantal bewoners af, maar verschuift ook de leeftijdsverdeling van de wijkpopulatie. Het aantal jonge mensen (0 t/m 26 jaar) is in 2035 met 15% afgenomen. En binnen de ‘jeugd’ zal de 18-plusser domineren. Verandering van het aantal jongeren in de wijk kan een stempel drukken op de woonomgeving. In woongebieden waar bij het ontwerp van de buitenruimte geen rekening is gehouden met een gelijktijdige verandering in levensfase van een omvangrijke groep, kan verdringing en concurrentie tussen kinderen en jongeren gaan optreden.
Omdat veel inwoners buiten de Ringvaart zijn geboren en getogen, trekken velen voor het bezoek van sociale contacten en het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten naar plekken buiten de gemeente. Ondanks de uitgewaaierde sociale levens, zijn de lokale verbanden – door een langer verblijf van inwoners in de wijk – redelijk tot bloei gekomen. De bewoners kennen hun buurtgenoten inmiddels beter en zijn zich meer thuis gaan voelen in de wijk. De buurtcohesie zit nu op het gemiddelde van Haarlemmermeer. Omdat het aandeel 65- en 75-plussers in de komende twintig jaar gaat verdubbelen, blijft het gevaar bestaan dat het aanbod van informele zorg in de wijk achter gaat blijven op de stijgende zorgvraag.
Fietser op Harp, brug ontworpen door architect Santiago Calatrava. Op Achtergrond de wijk Getsewoud met als Landmark Het Kasteel (foto: Kees van der Veer)
Hoewel Getsewoud één van de welvarendste woongebieden van Haarlemmermeer is, wonen er – door de grote omvang van de wijk – na Toolenburg en Floriande toch de meeste huishoudens rond het sociaal minimum: 210. En hoewel het scheidingspercentage in Getsewoud niet hoger ligt dan elders, worden er wel veel gezinnen door geraakt. Veel woningen zijn bovendien op de top van de markt gekocht, waardoor velen ‘onder water’ staan. Een gedwongen woningverkoop kan eerder leiden tot grote financiële problemen.