Contact

Vraag

Hebt u een vraag? Bent u op zoek naar een bepaalde publicatie of kunt u bepaalde gegevens niet vinden? Neem dan contact op met team Onderzoek via  onderzoek@haarlemmermeer.nl.

 

Medewerkers

Team Onderzoek doet onderzoek naar thema’s en onderwerpen die spelen in de Haarlemmermeerse samenleving. De lijst van onderwerpen en thema’s die door Team Onderzoek wordt onderzocht worden vastgesteld door het college van Burgermeester en Wethouders in het Onderzoeksprogramma. Het huidige onderzoeksprogramma vind u hier.

Naast de grotere onderzoeken en het bijhouden van ontwikkelingen adviseert Team Onderzoek collega’s van Gemeente Haarlemmermeer over onderzoeksmethoden en op basis van al verzamelde data en gegevens over gemeente Haarlemmermeer. Team Onderzoek bestaat uit tien medewerkers:

drs. Isabel Suarez
Stineke Bogaart 
Aldert van Dam MSc
Gert Jan Dral MSc
Monica Driessen MSc
Annelieke Langeveld ir.
Koos Langeveld MA
Anna Molenaar MSc
Jacko Rombout MSc
Floor Spijkers PhD