Lisserbroek

naambord Lisserbroek (foto: team Onderzoek)
Tijdens de drooglegging van het Haarlemmermeer werd de Ringvaart recht door de voormalige Lisserbroekerpolder gegraven, dat toebehoorde aan Lisse. In ruil voor het afgestane land kreeg Lisse in 1843 een houten rolbrug, zodat het afgesneden deel van de polder – het huidige Lisserbroek – bereikbaar bleef. De eerste bewoners van dit stuk land waren turfstekers uit Lisse, die hier landbouwbedrijfjes begonnen. De ‘afgeveende’ grond en de goedkope woningen aan de Ringdijk maakten Lisserbroek tot ideale plek om een bloembollenbedrijf op te zetten. Begin twintigste eeuw kwam het zwaartepunt bij de bollenteelt te liggen, net als in het aangrenzende Lisse. Vandaag de dag zijn er nog altijd veel planten- en bloemenkwekers te vinden langs het Turfspoor. Deze kronkelende weg – traject van een voormalig spoorlijntje voor turfvervoer – herinnert aan de periode van vóór de drooglegging.
Het oudste deel van Lisserbroek ligt op en tegen de Ringdijk aan. De dijkbebouwing is er oud, vaak vooroorlogs. Langs de drukke Lisserdijk worden de woningen afgewisseld met bedrijvigheid en enkele voorzieningen. De inwoners van het oorspronkelijke dorp zijn veelal wat ouder en hebben een lange woongeschiedenis in het dorp. In dit deel van Lisserbroek kennen mensen elkaar goed; er is sprake van een sterke gemeenschapszin. Lisserbroekers nemen ook graag zelf het heft in handen. Bewoners ontwikkelden in 2015 onder de titel ‘Dromen gevangen’ een eigen visie op het dorp. Ook het ‘mammacafé’, waar jonge moeders opvoedkundige tips en adviezen krijgen, is een lokaal bewonersinitiatief.
Twee korte groei-impulsen hebben Lisserbroek zijn huidige vorm en omvang gegeven: de eerste in de tweede helft van de jaren tachtig, de tweede in het afgelopen decennium. Het aantal inwoners steeg door uitbreidingen eerst naar 2.000 in 1985 en in 2010 naar 3.710 inwoners. Door groei in twee etappes is er in Lisserbroek, evenals in Rijsenhout en Vijfhuizen, een duidelijk onderscheid te zien tussen een ouder en een nieuwer deel. De affiniteit met Lisse was bij de bewoners van het nieuwe deel van meet af aan groot. Velen van hen waren afkomstig uit Lisse (en omgeving) en bleven georiënteerd op de voorzieningen aldaar. Recente verhuisbewegingen laten zien dat ook tegenwoordig de onderlinge verbondenheid tussen beide dorpen groot is. Tussen 2013 en 2017 verhuisden 199 Lissenaren naar Lisserbroek en staken 259 Lisserbroekers de Ringvaart in omgekeerde richting over. Vooral jongvolwassenen tussen 20 en 29 jaar maken deze kruisbeweging. Het merendeel van de scholieren volgt het voorgezet onderwijs in Lisse: zij kiezen slechts sporadisch voor Nieuw-Vennep. En ook voor andere activiteiten, zoals boodschappen doen, familiebezoek en sporten zijn Lisserbroekers sterk op de overkant georiënteerd.
Het is prettig wonen in Lisserbroek; de kleinschaligheid van een dorp wordt gecombineerd met voorzieningen binnen fietsbereik. Het karakter van de openbare ruimte is divers. Langs de dijk is het krap, met veel verkeersdrukte, maar de zichtlijnen over de Ringvaart verruimen de blik. Door de ligging tegen Lisse aan, direct aan de overzijde van de Ringvaart, wordt aan het weidse uitzicht vanaf de Ringvaart afbreuk gedaan. Het drukke verkeer aldaar levert omwonenden overlast op.
In het nieuwe deel is het veel rustiger wonen, want daar rijdt enkel bestemmingsverkeer. Als belangrijkste aandachtspunten in de openbare ruimte noemen Lisserbroekers beter onderhoud en meer groen.
rotonde Lisserbroek (foto: Jur Engelchor)

Inwoners van Lisserbroek voelen zich veilig in hun eigen buurt. Zij ervaren wel overlast van jongeren en zij melden ook vaker vernielingen in de openbare ruimte. Omdat het aantal pubers de komende jaren hoog blijft, zal de jeugdoverlast niet meteen over zijn. Maar deze strubbelingen met opgroeiende jeugd doen weinig afbreuk aan de kwaliteit van wonen en samenleven in dit mengdorp van traditie en moderniteit.

Lisserbroek staat momenteel voor een nieuwe periode van uitbreidingen. De komende tien jaar moeten ongeveer 2.700 woningen worden gerealiseerd met de woningbouwprojecten 'Lisserbroek Binnenturfspoor' en Lisserbroek Noord'. In die periode groeit het inwoneraantal richting de 10.000.