Nieuw-Vennep Welgelegen

Nieuw-Vennep, met aan de rechterkant de wijk Welgelegen (foto: Kees van der Veer)
De toenemende werkgelegenheid in de zestiger jaren, en de ‘huis met tuin’-wens van veel stedelingen uit de regio, vormde in 1968 aanleiding voor de bouw van de eerste planmatige Vennepse uitbreidingswijk: Nieuw-Vennep Welgelegen. Het woongebied ligt ingeklemd tussen de Hoofdvaart en een groene overgangszone naar het bedrijventerrein ‘De Pionier’. De ontwikkeling van de wijk heeft enkele decennia geduurd en werd in drie fases voltooid: jaren ’70, eind jaren ’80 en recent. Veel mensen van buiten, met name uit Amsterdam en omgeving, vestigden zich in de nieuwbouw.
De openbare ruimte in Welgelegen bestaat uit twee zones. De oudste, functionalistisch opgezet, kent een rechtlijnige structuur met veel openbaar groen in de vorm van grotere plantsoenen met gras en water ter accentuering van zichtlijnen. De heldere wegenstructuur in rechte straten zorgt voor een logische ontsluiting. Het nieuwere deel, intiemer van karakter, heeft meer woonerfkenmerken. De rijtjeswoningen zijn dikwijls gesitueerd aan autoluwe hofjes en het groen is sterk verspreid over de wijk. Welgelegen toont met zijn lagere woningdichtheid een dorpser aanblik dan de andere planmatig aangelegde woonwijken van Nieuw-Vennep.
Het dorpse karakter leidde in Welgelegen tot een sterkere sociale buurtcohesie dan in meer stedelijke Vennepse wijken. Inwoners voelen zich sterk verbonden met de eigen buurt en lijken hierin op inwoners in het centrumgebied. Opmerkelijk genoeg gaat in Welgelegen een sterke buurtcohesie samen met een hoge verhuisfrequentie. Anders dan in andere Vennepse wijken, is het aandeel particuliere huurwoningen – één tiende van de woningvoorraad – hier hoog. Deze duurdere huurwoningen stimuleren inwoners, die er naar verhouding kort wonen, tot doorstromen naar een koopwoning. De leeftijdsopbouw verandert door deze in- en uitstroomimpulsen schoksgewijs. Recentelijk nam het aantal gezinnen met kinderen toe, maar tegelijkertijd vergrijst de wijk ook. Welgelegen bestaat uit een gemêleerd gezelschap van jong en oud.
Door de iets duurdere woningvoorraad ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen hoger, én het armoedepercentage juist lager dan in andere ‘oudere’ woongebieden van Nieuw-Vennep. Toch heeft de crisis ook in deze wijk meer huishoudens financieel onder druk gezet. Ongeveer 90 huishoudens leven rond het sociaal minimum, een verdubbeling ten opzichte van de pre-crisistijd. Met de vele particuliere huurwoningen heeft Welgelegen echter een sterke troef in handen in economisch onzekere tijden. Als een groeiende groep inwoners geen woning kan/wil kopen en niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, biedt het particuliere huursegment een aantrekkelijk alternatief.