Nieuw-Vennep

Centrum                                                          Getsewoud                                                        Linquenda                                                        Welgelegen

Uitbreidingsplan Nieuw-Vennep, kaart Noord-Hollands Archief
Venneperdorp – zoals Nieuw-Vennep in de beginjaren heette – is na de drooglegging in 1852 planmatig gesticht op het kruispunt van de Hoofdvaart en de Venneper Dwarstogt. Het is vernoemd naar het eilandje Vennip dat hier ooit lag. Venneperdorp bleef in haar beginjaren achter bij Kruisdorp, dat in 1867 tot bestuurlijk centrum en de marktplaats van de polder werd verheven. Het dorp had voor boeren alleen betekenis als kerkdorp en als winkellocatie. Tot 1960 telde Nieuw-Vennep slechts 3.000 inwoners. Daarna volgden – met de bouw van Welgelegen en Linquenda – twee decennia van schoksgewijze planmatige aanwas. In de periode van 1960 tot 1980 verviervoudigde het aantal inwoners naar 12.602. De mechanisering van de landbouw zorgde voor een concentratie van hulpbedrijven, zoals Vicon, dat nu nog steeds innovatieve landbouwmachines produceert. Door de toenemende werkgelegenheid stroomden de nieuwbouw van Welgelegen en Linquenda vol met stedelingen die op zoek waren naar een woning met tuin.
Na een fase van snelle verandering in de jaren ’60 en ’70, volgde er voor Nieuw-Vennep een periode van rust. Er werd nauwelijks gebouwd en de groei vond elders plaats, namelijk in ‘groeikern’ Hoofddorp. Pas bij de Vinex-opgave in de jaren negentig kwam Nieuw-Vennep als nieuwbouwlocatie weer in beeld. Aan de westkant van het dorp werd tussen 1998 en 2005 de wijk Getsewoud met 6.000 woningen gerealiseerd. Dit betekende binnen één decennium een verdubbeling van het aantal inwoners. Deze laatste groeifase had een enorme impact op het dorp. Getsewoud maakt weliswaar deel uit van Nieuw-Vennep, maar vormt op zichzelf een ruimtelijke entiteit. Het heeft van Nieuw-Vennep een dorp van contrasten gemaakt: moderne architectuur naast dorpse bebouwing; (rand)stedelijke naast dorpsgeoriënteerde leefstijlen; welvarenden naast inwoners met een beperkt budget. In Nieuw-Vennep leven verschillende typen gemeenschappen samen. Het is een dorp dat met ruim 31.000 inwoners voldoende omvang heeft om de nodige voorzieningen te huizen, maar toch overzichtelijk genoeg blijft om niet als anoniem te worden ervaren.
Panoramafoto Getsewoud-Zuid Nieuw-Vennep