Weteringbrug

naambord Weteringbrug (foto: team Onderzoek)
Weteringbrug, mooi gelegen aan de Ringvaart in het zuiden, is één van de kleinere kernen van Haarlemmermeer. Het dorp is een samenstel van oud en nieuw. Het oude deel bestaat uit de – voor randkernen karakteristieke – 19e- en 20e-eeuwse, vrijstaande lintbebouwing langs Ringvaart en polderwegen. Hier wonen veelal de ‘oorspronkelijke’ Weteringbruggers. Achter de Ringdijk zijn de afgelopen decennia (1960-2000) een honderdtal rijtjeswoningen gerealiseerd om het groeiende aantal dorpelingen een woning te bieden. Hier wonen ook meer ‘nieuwe’ instromers.
Met 370 inwoners is in Weteringbrug sprake van een kleine, zeer hechte dorpsgemeenschap. Het inwoneraantal is sinds 1975 nauwelijks veranderd. Omdat er in de nabije toekomst geen concrete bouwplannen zijn, zal het aantal inwoners zich in de komende jaren stabiliseren. Het dorp gaat in de toekomst vergrijzen. Ondanks het gebrek aan voorzieningen in de buurt, vertrekken ouderen slechts sporadisch uit het dorp. Zij weten blijkbaar voldoende zorg en steun om zich heen te verzamelen om in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Jongvolwassenen trekken weg, omdat zij de hoge woningprijzen niet kunnen betalen. Schoolgaande kinderen volgen onderwijs in het aan de overkant gelegen Oude Wetering. En door een fusie is de Weteringbrugse voetbalvereniging nu ook daar gevestigd. Voor de dagelijkse voorzieningen gaan inwoners echter meer naar Roelofarendsveen.
Weteringbrug kent een hechte dorpsgemeenschap. Samen met inwoners uit het aangrenzende buurtschap Vredenburg worden veel activiteiten in het dorpshuis De Kern georganiseerd: de dorpsraad is een stuwende kracht. Er is een sterke buurtcohesie en sociale controle. Iedereen kent elkaar en nieuwe inwoners worden warm welkom geheten in de buurtkrant. Met zoveel oog voor elkaar heerst er in het dorp een sterk veiligheidsgevoel. Hoewel de verkeersdrukte minder is dan op andere plaatsen aan de westflank van de Ringdijk, ervaren inwoners wel last van auto’s die regelmatig op de dijk staan geparkeerd.