Beinsdorp

Het huidige Beinsdorp stond voorheen bekend als de ‘Hillegommerbuurt’. De eerste bewoners van dit voormalige buurtschap waren veelal afkomstig uit het overbevolkte Hillegom. De naamsrelatie met Hillegom heeft tot het eind van de jaren vijftig stand gehouden. Hierna kreeg de kern zijn huidige naam: een verwijzing naar het ooit grootste van de drie voormalige eilanden (‘Baeistrip’).
Luchtfoto van Beinsdorp (foto: Kees van der Veer)
De bebouwing van Beinsdorp toont twee gezichten: enerzijds oude polderbebouwing langs de dijk en de Venneperweg – de herkenbare T-vorm van het dorp – en anderzijds langgerekte nieuwbouw, verscholen achter de oude polderbebouwing. Voor een kleine kern is het woningaanbod divers, er zijn koopwoningen in alle prijsklassen. Voor voorzieningen zijn de 943 inwoners sterk georiënteerd op het ‘grote’ Hillegom (21.000 inwoners). Veel dorpelingen hebben zich vanuit de aangrenzende dorpen aan de overzijde van de Ringvaart gevestigd in Beinsdorp. Zij onderhouden nog steeds intensieve sociale contacten met familie en vrienden, aan de andere zijde, in de Bollenstreek. De komst van een winkelcentrum in Getsewoud leidde tot heroriëntering: veel Beinsdorpers doen nu boodschappen in Nieuw-Vennep.
Op de Venneperweg en op een stuk van de Hillegommerdijk rijdt druk doorgaand verkeer tussen Hillegom en de N205. De afstand tussen weg en woning is voor een dergelijk drukke weg erg klein. Een stoep en een voortuintje – dat dikwijls als parkeerplaats wordt gebruikt – scheiden de woning van de weg. Openbare ruimte is er nauwelijks. Nieuw asfalt bracht wel enige verbetering: vrachtwagens veroorzaken minder trillingen en snelheidsbeperking (30 km) verkleint gevaarlijke situaties. Toch blijft de drukte van het doorgaande verkeer Beinsdorpers zorgen baren.
Enkele jaren terug (2008-2010) werden ruim vijftig woningen in het dorp gerealiseerd. Dit zal niet verhinderen dat het dorp in de nabije toekomst (tot 2025) beperkt ontgroent en vergrijst. Jongere inwoners trekken weg uit het dorp; de achterblijvers worden gestaag ouder. De draagkrachtige hechte gemeenschap – het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt hoger dan in Haarlemmermeer – zal nog lang als vangnet kunnen fungeren. De positie van ouderen wordt, naarmate zij zorgbehoevender worden, door gebrek aan nabije voorzieningen steeds precairder. De oudste groep zal het dorp verlaten op zoek naar zorgvoorzieningen in de buurt. Het sociaal-culturele middelpunt in Beinsdorp is het dorpshuis ‘Het Eiland’: daar vinden bijeenkomsten plaats van o.a. de dorpsraad, het jeugd- en bejaardenwerk en van lokale verenigingen. Eenmaal per jaar is het de plek voor het eigen muziekfestival: ‘Beinsdorp Local Live’.
Voor de komende jaren zijn er weinig plannen voor nieuwbouw in het dorp. Nieuwe bedrijvigheid aan de dijk wordt geweerd, om de verkeersdrukte te luwen. Op de langere termijn – na 2025 – staan grotere bouwplannen in Beinsdorp gepland. Als onderdeel van het plan ‘Parels aan de Ringvaart’ worden in de oksels van de kenmerkende T-bebouwing, met behoud van het dorpse karakter, woningen gerealiseerd. Het inwonertal zal hierdoor over 20 jaar vijf keer zo groot zijn. Door instroom van kinderrijke gezinnen, zal de bevolkingsopbouw van Beinsdorp jonger worden dan ooit tevoren.