Zwaanshoek

luchtfoto Zwaanshoek (foto: Kees van der Veer)

Als buurdorp van het nabij gelegen Bennebroek stond Zwaanshoek lang bekend als ‘Bennebroekerbuurt’. Na de drooglegging van het Haarlemmermeer vestigde zich een aantal minder draagkrachtige gezinnen uit Bennebroek in het gebied. In de jaren vijftig kreeg Zwaanshoek haar huidige naam, een verwijzing naar het grote aantal zwanen dat in de eerste jaren na de drooglegging van het meer in dit gebied voor kwamen.

In de jaren ’70 groeide Zwaanshoek uit tot een volwaardig zelfstandig dorp. De oude kern – met vrijstaande woningen langs Bennebroekerweg en Ringdijk – kreeg een nieuwe woonwijk met ruime eengezinswoningen, een eigen basisschool en een kleine supermarkt. Tegenwoordig is Zwaanshoek met 1.822 inwoners de grootste van de historische kernen; ook wonen er de meeste gezinnen met kinderen. De gemeenschap is hecht en het dorp kent een levendig verenigingsleven (o.a. tennis, bridge en volleybal). De basisschool in het dorp staat bekend om de kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor duurzaamheid in het onderwijsprogramma. De school heeft aantrekkingskracht, met name op kinderen uit de Hoofddorpse Vinex-wijk Floriande.
In het aantrekkelijke en welvarende Zwaanshoek wonen mensen lang: het aantal 65-plussers is in 12 jaar tijd verdubbeld tot bijna 330 en groeit de komende jaren verder. Ook het aantal alleenstaande 75-plussers verdubbelde. Door de vergrijzing groeit de uitstroom van ouderen uit het dorp. De afstand tot voorzieningen wordt voor sommige senioren te groot en de woningen zijn niet altijd goed aangepast aan de behoeften van minder mobielen. De dorpse sociale netwerken zijn en blijven voorlopig hecht, zelfs na verhuizing. Ouderen die het dorp noodgedwongen moesten verlaten, haalt men voor de feestweek weer terug.

De ligging aan de Boseilanden en Park Zwaanshoek geven het dorp een groen aangezicht. In de zomermaanden genieten inwoners van het fraaie uitzicht over het water op steigers van ‘eigen makelij’. Op de drukke dijk ervaart men wel overlast van verkeer en bedrijvigheid. Door de recente herinrichting van de Bennebroekerweg wordt het doorgaande verkeer op de dijk ontmoedigd.