Gezondheid

Gezondheid en leefstijl Haarlemmermeer

Driekwart van de volwassenen in Haarlemmermeer (77%) ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. Eén op de drie heeft last van één of meerdere chronische aandoeningen. In het sterk vergrijsde Badhoevedorp voelt men zich beduidend minder gezond (71%). In de jonge Nieuw-Vennepse wijk Getsewoud daarentegen, voelen verhoudingsgewijs veel inwoners zich juist gezond (82%). 
 
Een aantal van de leefstijlfactoren die belangrijk zijn voor de gezondheid, zoals roken, alcoholgebruik en lichamelijke beweging, zijn af te lezen in het figuur hiernaast. Bijna de helft (48%) van de volwassenen in Haarlemmermeer heeft naar schatting overgewicht, waarvan 11% in ernstige mate.
 

Overgewicht kinderen

Het percentage kinderen (primair en voortgezet onderwijs) met overgewicht is de afgelopen jaren licht gedaald naar 12% in schooljaar 2016-2017, zo blijkt uit metingen van de GGD.

Voor aanvullende informatie en gegevens over de gezondheidssituatie in Haarlemmermeer, kijk op de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland.

Vaccinatiegraad Haarlemmermeer

De vaccinatiegraad is in de afgelopen jaren voor de meeste vaccinaties gedaald. Van alle Haarlemmermeerse 2-jarigen is 93,7% volledig gevaccineerd; hoger dan het landelijk gemiddelde (91,3%). Ook het percentage zuigelingen dat ingeënt is tegen DKTP en BMR ligt boven het landelijk gemiddelde.

Levensverwachting

De gemiddelde levensverwachting van Nederlanders is de afgelopen decennia sterk gestegen en neemt nog steeds toe. Steeds meer ouderen leven nog lang na hun 65ste als gevolg van vooruitgang in medische technologie, betere voeding en leefomstandigheden. Nu leven 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar, vijf jaar langer dan in 1950 (Bron: CBS, 2021). In Haarlemmermeer liggen zowel de levensverwachting bij geboorte als bij 65 jaar, iets boven het landelijk gemiddelde.
 

Levensverwachting bij 65 jaar

Doodsoorzaken

Van de Haarlemmermeerders die in 2017 kwamen te overlijden, stierf het grootste deel aan de gevolgen van kanker en goedaardige tumoren (nieuwvormingen). Sinds jaren 2000 is - net als in de rest van Nederland - het aantal sterfgevallen aan nieuwvormingen groter dan aan hart- en vaatziekten.

Gezonde leefomgeving

Hinderbeleving vliegverkeer Schiphol
In opdracht van de 10 gemeenten in de regio Kennemerland heeft de GGD in 2016 onderzoek gedaan naar geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer Schiphol.