Sport, Recreatie en Cultuur

Bewegen en sporten

Bewegen en sporten

Bewegen en sporten

In Haarlemmermeer heeft tweederde van de kinderen en jongeren, en 6 op de 10 volwassenen een gezond beweegpatroon: zij voldoen aan de combinorm. Een gezond beweegpatroon is een combinatie van voldoende dagelijkse beweging, én regelmatig sporten. Hoewel de Haarlemmermeerse jeugd meer beweegt dan hun Nederlandse leeftijdsgenootjes, ligt de dagelijkse beweging van volwassenen lager dan landelijk. Het verschil is in de afgelopen vier jaar wel flink kleiner geworden. Qua sportgedrag doet Haarlemmermeer het in elke leeftijdscategorie goed: zowel kinderen, jongeren als volwassenen sporten meer dan landelijk.

Uitleg bij de normen:
 
  1. Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Deze richtlijnen stellen dat kinderen en jongeren dagelijks 60 minuten moeten bewegen (bijv. fietsen, lopen, tuinieren of sporten) en volwassenen minstens 5 dagen per week 30 minuten.
  2. Fitnorm: Fitheid heeft, los van voldoende lichamelijke activiteit, een positieve invloed op de gezondheid. Daarom bestaat er naast de NNGB ook een zogenaamde ‘fitnorm’. Deze norm stelt driemaal per week tenminste 20 minuten zware intensieve lichaamsbeweging voor, te verwezenlijken door bijvoorbeeld te sporten.
  3. Combinorm: Dit is eigenlijk de ‘optelsom’ van de eerder beschreven bewegingscriteria NNGB en fitnorm. Voldoen mensen aan één van deze twee normen, dan voldoen zij daarmee ook aan de combinorm. Deze combinorm wordt gebruikt omdat zowel de NNGB als de fitnorm een dosis van ‘gezonde’ activiteit voorschrijven.

Recreatie

Over het algemeen zijn Haarlemmermeerders tevreden over de recreatiemogelijkheden die in hun woonomgeving aangeboden worden. Jongvolwassenen zijn het meest tevreden. Per woonplaats zie je ook verschillen. De grootste tevredenheid is er onder de Hoofddorpers en de minste tevredenheid is er in Badhoevedorp. In Badhoevedorp wordt regelmatig het ontbreken van goede wandelmogelijkheden als reden voor de ontevredenheid genoemd.

Recreatie

Het afgelopen jaar heeft 93% van de inwoners een recreatieplek in of rondom Haarlemmermeer bezocht. Het meest populair is het Haarlemmermeerse Bos. 7 op de 10 Haarlemmermeerders heeft deze plek bezocht. Andere populaire plekken zijn de Toolenburgerplas en het Noordzeestrand en duinen. Naar deze recreatieplekken gaan inwoners uit de gehele polder. De meeste Haarlemmermeerders bezoeken zowel plekken binnen als buiten Haarlemmermeer.

 

Recreatie

Cultuur

De tevredenheid over het cultuuraanbod in Haarlemmermeer is gegroeid sinds 2009. Deze stijging hangt (deels) samen met de opening van het Cultuurgebouw in 2011. Hierdoor werd het cultuuraanbod in Haarlemmermeer vergroot.

 

Cultuur

De bibliotheek in Haarlemmermeer heeft meerdere vestigingen. Naast de Centrale in het Cultuurgebouw in Hoofddorp, zijn er ook nog locaties in Hoofddorp Floriande, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg. Als we naar het geheel kijken, is - in lijn met de landelijke trend – ook in Haarlemmermeer het aantal leden afgenomen en worden er ook steeds minder boeken uitgeleend. Zoomen we in op de verschillende vestigingen, dan valt één locatie positief op: de Centrale bibliotheek in het Cultuurgebouw. Alleen hier is het aantal leden in de afgelopen vijf jaar toegenomen. Het bezoekersaantal geeft een ander beeld: dit is duidelijk gestegen. Sinds 2010 worden vooral de vestigingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep meer bezocht, terwijl het bezoekersaantal van de bibliotheek in Badhoevedorp en Zwanenburg licht gedaald is.

Cultuur

Vanaf 2014 worden alleen nog de culturele bezoekers geteld. De commerciële bezoekers worden apart geregistreerd.