Hoofddorp Centrum

Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg met links op de foto het parochiehuis. (foto: Kees van der Veer)
Het centrumgebied van Hoofddorp ademt nog altijd een dorpse sfeer door de historische structuren (Hoofdvaart, Geniedijk en Kruisweg) en monumentale gebouwen (Polderhuis, Witte Kerk). Vrijstaande woningen zijn er gesitueerd in ruime en groene wijken, waar de functies wonen, werken en ontspanning door elkaar lopen. Het oudste stuk Hoofddorp vertoont nog steeds sterke gelijkenissen met andere dorps- en randkernen in Haarlemmermeer.
Vanaf de jaren ’60 zijn in verschillende periodes in en rondom de oude dorpskern nieuwe woningen gebouwd. Hierdoor trad in het centrum van Hoofddorp een vermenging op tussen dorpse en meer stedelijke bouwconcepten. Deze ruimtelijke menging heeft ook tot sociale diversiteit geleid. De bouw van nieuwe, moderne woningen, had een aantrekkingskracht op jonge stedelingen uit de grote omliggende steden. Nu wonen hier reeds lang gevestigde Hoofddorpers naast jonge nieuwkomers.
De meer ‘oorspronkelijke’ Hoofddorpers, al decennialang in de gemeente woonachtig, leven van een klein (pensioen)inkomen. Het grote aandeel gepensioneerden drukt de inkomenscijfers: er zijn hier meer huishoudens gevestigd die leven van een inkomen rond het sociaal minimum. Hun dagelijks leven speelt zich af in de directe woonomgeving. Sterk verbonden met hun dorp hechten zij veel waarde aan het dorpse karakter en de historische elementen die Hoofddorp rijk is. Zij zien hun dorp heuse stadse proporties aannemen. In de loop der jaren zijn – ook in het oude centrumgebied – geleidelijk meer nieuwe, jonge en meer stedelijke inwoners komen wonen. Vaak hoger opgeleid dan de oudere buurtbewoners voeren zij een gejaagder leven, waarbij carrière en gezinsleven door beide ouders wordt gecombineerd. De nieuwe bewoners, meestal nog georiënteerd op de omliggende grote steden, missen de benodigde woongeschiedenis om een sterke binding te voelen met het dorp. Toch waarderen ook nieuwkomers uit de stad de historische elementen die het gebied met het verleden van hun ‘dorp/stad’ verbindt. De continue instroom en verversing van inwoners met een meer stedelijke leefstijl drukt de sociale buurtcohesie in het oude centrumgebied.
Burgemeester van Stamplein in de vroege ochtend voorafgaand en tijdens de opbouw van de weekmarkt op vrijdag (foto: Kees van der Veer)
De recente bouw van appartementen in het centrumgebied heeft aantrekkingskracht op Haarlemmermeerse senioren. Een gelijkvloerse en compacte woning sluit aan bij de woonwensen van hen die ouder worden. De aanwezigheid van voorzieningen zorgt dat zij zelfredzaam kunnen blijven. Met het vertrek naar het centrum laten mensen wel hun vertrouwde buurt of dorp achter: het daar opgebouwde sociale netwerk brokkelt af en verliest langzaam aan draagkracht. Het vergt tijd en inspanning om opnieuw een sociaal vangnet in de buurt op te bouwen.