Nieuw-Vennep Linquenda

wijkgebouw Linquenda (foto: Margo Oosterveen)
Ten zuidwesten van Nieuw-Vennep werd in 1971 gestart met de bouw van 1.650 woningen. Na vijf jaar was de bouw van de woonwijk Linquenda gereed. De wijk is vernoemd naar één van de drie boerderijen die het voormalige land exploiteerden. In tegenstelling tot de Vennepse wijk Welgelegen – enkele jaren eerder ontwikkeld – werd in het ontwerp van Linquenda afgeweken van het rechte stratenplan. De kronkelende straatjes en vele snippers groen waren bedoeld om de intimiteit en privacy in de buurt te bevorderen. Het ‘doolhof’ van autoluwe straatjes biedt een impressie van geborgenheid, maar stelt ook het oriëntatievermogen van voetgangers op de proef. Langs de Kalslagerring werden de eerste galerijflats van het dorp gebouwd.
Evenals Welgelegen, werd ook Linquenda gebouwd om huisvesting te kunnen bieden aan de stedelingen uit de regio die op zoek waren naar een woning met tuin. De stedelijke oorsprong komt tot uitdrukking in de wijze waarop buurtgenoten met elkaar omgaan. Onderlinge sociale contacten zijn minder intensief dan in het meer dorpse Welgelegen en in het oude Vennep-dorp. Toch speelt de eigen buurt ook hier een belangrijke rol in het dagelijks leven van bewoners; zij brengen er veel tijd door en stellen het contact met hun buurtgenoten zeer op prijs.
In Linquenda wonen ruim 3.900 inwoners. De ‘ontgroening’ blijft de komende jaren beperkt. Dit komt door de laagdrempelige instap voor starters: de flats vormen een beginpunt in de wooncarrière van startende samenwonenden, en de te koop staande eengezinswoningen zijn voor een vrij grote groep betaalbaar. In de afgelopen jaren is de wijk sterk gaan vergrijzen: de bewoners van het eerste uur bereiken nu de pensioengerechtigde leeftijd en hun kinderen zijn inmiddels de deur uitgegaan. In 2035 zal circa een kwart van de bewoners ouder zijn dan 65 jaar. Hoewel de sociale banden tussen buurtbewoners in Linquenda vrij los zijn, is de buurtcohesie de afgelopen jaren aan het stijgen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de vergrijzing. Naarmate men ouder wordt, raakt men meer georiënteerd op de eigen buurt en buurtgenoten.
fietspad aan de Kalslagerring (foto: Margo Oosterveen)
Met de huurflats en betaalbare eengezinswoningen biedt Linquenda ruimte aan starters op de woningmarkt: één derde van de woningvoorraad valt in het huursegment. Hoewel het gemiddeld besteedbaar inkomen vergelijkbaar is met de oudere delen van Nieuw-Vennep, heeft de economische crisis een aantal wijkbewoners hier hard geraakt. Sinds 2007 is het aantal huishoudens dat leeft rond het sociaal minimum verdriedubbeld van 50 naar 120: ongeveer 8% van alle huishoudens.