De Regio Ontrafeld

De Staat van Haarlemmermeer 4

In het vierde deel van onze reeks De Staat van Haarlemmermeer ontrafelen wij het bestuurlijke netwerk rond onze gemeente. Wij brengen het bonte gezelschap van regionale samenwerkingsverbanden op verschillende manieren – soms zelfs letterlijk – in kaart. Deze publicatie biedt daarmee naast overzicht ook inzicht in het regionaal bestuur rond Haarlemmermeer.

Na het afronden van dit onderzoek zijn ons een aantal verbanden ter ore gekomen die nieuw zijn of wij in onze analyse jammerlijk hebben gemist, deze worden hieronder vermeld. De kans hierop is en blijft groot, zoals wij al vermelden in de onderzoeksverantwoording. De resultaten van het onderzoek zijn echter ook goed bruikbaar bij de interpretatie van deze verbanden:

- RegioRijder: https://www.regiorijder.nl/

- Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (BPF NZKG): https://www.noordzeekanaalgebied.nl/regionale-samenwerking/

- Circulair West https://www.circulairwest.nl/index.php?page=Vrienden_Overheid&sid=1

- Dementie Amstelland https://www.dementie-amstelland.nl/

- Rom InWest https://rominwest.nl/aandeelhouders/ 

Als jeugdzorgregio werkt Haarlemmermeer samen in het Bovenregionaal Expertisenetwerk Noord-Holland (BEN-NH) en Bovenregionaal Netwerk Jeugdhulp Noord-Holland (BorN).